Деякі питання призначення житлових субсидій

Дата: 09.06.2021 15:45
Кількість переглядів: 333

 

З 1 травня 2021 року набрали чинності нові умови призначення субсидії, але  час для їх оформлення є. Зробити це можна до кінця вересня нинішнього року, при цьому призначена субсидія буде з 1 травня, незалежно від часу подання документів.

Стосовно форм заяви і декларації

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505 «Деякі питання призначення житлових субсидій» форми заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, визначені у додатках до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами). Форми розміщені на сайті Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html).

Стосовно скасування норми щодо призначення субсидії за рішенням комісії

Положенням про порядок призначення житлових субсидій затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами) не передбачено з 1 травня 2021 року призначення житлових субсидій на підставі рішень комісій. Усі випадки, коли житлова субсидія призначалася за рішенням комісії, розділені на дві групи:

- коли житлова субсидія призначається на загальних підставах (на понаднормову площу житла; за наявності заборгованості з оплати послуг за умови укладення договору про її реструктуризацію; у випадку розділених особових рахунків; за фактичним місцем проживання орендарям та внутрішньо переміщеним особам; без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих);

- коли житлова субсидія не призначається (наявність транспортного засобу, якому менше 5 років; купівля житла, земельної ділянки, товарів або оплата послуг на суму більше 50 тис. грн.; відсутність доходу у працездатної особи або її дохід менший мінімальної заробітної плати та/або не сплата ЄСВ (за винятком окремих випадків).

Рішення про призначення або відмову в призначенні житлової субсидії приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.

Стосовно визначення права на отримання житлової субсидії з урахуванням майнового стану членів домогосподарства

З урахуванням вимог пункту 14 Положення житлова субсидія призначається за наявності у конкретного члена домогосподарства та члена сім’ї особи зі складу домогосподарства одного транспортного засобу, якому більше 5 років, або двох транспортних засобів, яким менше 15 років (крім мопеда і причепа). Для прикладу: за наявності в однієї особи двох транспортних засобів, яким 10 і 14 років, субсидія не призначається, а за наявності в однієї особи двох транспортних засобів, яким 8 і 17 років, домогосподарство матиме право на отримання субсидії.

Те ж саме стосується житлових приміщень, що перебувають у власності осіб, - за наявності у конкретного члена домогосподарства та члена сім’ї особи зі складу домогосподарства одного житлового приміщення (квартири або будинку) субсидія призначається. При цьому не враховуються наявні у власності кімнати в гуртожитку, а також квартири та будинки (незалежно від їх кількості та місця реєстрації особи), які:

- розташовані в сільській місцевості,

- знаходяться на тимчасово окупованих територіях і територіях на лінії зіткнення,

- перебувають у спільній власності (сумісній або частковій),

- непридатні для проживання.

При цьому до міських населених пунктів належать міста і селища міського типу, до сільських – села і селища.

Право на субсидію втратять ті, хто:

- здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

- має заборгованість з оплати житлово - комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

- має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.   

Також у наданні субсидії відмовлять, якщо:

- площа квартири перевищує 130 кв. м,

- площа індивідуального будинку понад 230 кв. м.

Стосовно права на призначення житлової субсидії за наявності коштів на депозитному рахунку (рахунках), купівлі валюти

Враховуючи редакцію підпункту 9 пункту 14 Положення, згідно з якою житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн, суми коштів на різних депозитних рахунках мають додаватися при встановленні права на отримання житлової субсидії. Для прикладу: за наявності в однієї особи двох депозитних рахунків, на яких розміщено 40 і 90 тис. грн, субсидія не призначається.

Операції з купівлі іноземної валюти, а також банківських металів враховуються для кожної особи в загальній сумі за 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії.

Стосовно розміру доходів осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії

Відповідно до підпункту 3 пункту 14 Положення підставою для непризначення житлової субсидії домогосподарству є наявність у складі домогосподарства осіб та членів їхніх сімей, які:

- не мали доходів, або сума нарахованого середньомісячного сукупного доходу менше ніж розмір мінімальної заробітної плати (за даними ДПС, ПФУ);

- не сплатили ЄСВ;

- перебували за кордоном при відсутніх доходах (доходах менше мінімальної заробітної плати), несплаті ЄСВ.

При цьому субсидія призначається у випадках, визначених абзацами шостим – дванадцятим цього підпункту.

Тобто, житлова субсидія призначається, зокрема, якщо у таких осіб один із наступних випадків:

- сума середньомісячної нарахованої заробітної плати менша від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 20 відсотків - у м. Києві, в обласних центрах і містах обласного значення, в інших населених пунктах - не більш як на 50 відсотків. Водночас у такому випадку має бути виконана умова щодо сплати ЄСВ у розмірі не меншому ніж мінімальний за всі місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

- складні життєві обставини, до яких Положенням віднесено такі: інвалідність; тривала хвороба, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка; алко- або наркозалежність, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку;

- відсутні доходи, але сплачено ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії (тобто при зверненні у травні – червні 2021 року сплата ЄСВ має бути за IV квартал 2020 року, при зверненні у липні – вересні 2021 року – за І квартал 2021 року);

- не менше місяця отримували дохід, зокрема пенсію, стипендію, допомогу по безробіттю та інші визначені Положенням виплати. Тобто субсидія призначається особі, яка отримує пенсію, у тому числі в іншій країні;

- не менше місяця особи або навчалися за денною формою навчання у закладах освіти, або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

- надавали соціальні послуги (тобто отримували компенсацію, призначену відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 або від 29.04.2004 № 558).

 Стосовно призначенням житлової субсидії без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих

За наявності у складі домогосподарства осіб, які не проживають за місцем реєстрації (на підставі інформації в декларації та підтверджуючих документів) приймається рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства (крім членів сім’ї).

У такому разі майновий і матеріальний стан цих осіб не впливають на право домогосподарства отримувати житлову субсидію.

Натомість врахування осіб, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але фактично у ньому проживають, допускається лише для орендарів, внутрішньо переміщених осіб, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і сімей (крім багатодітних сімей), в яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, - в частині врахування дітей, які фактично проживають.

Стосовно терміну, на який призначається субсидія

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону (до квітня включно), а на наступний період – без звернення, за виключенням окремих категорій отримувачів.

Таким чином, призначення субсидії здійснюється раз на рік (визначається право), а розрахунок розміру житлової субсидії здійснюється двічі на рік (на опалювальний та неопалювальний сезони).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у період з травня по вересень 2021 р. включно, призначається починаючи з травня 2021 року.

При цьому, за бажанням особи субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути призначена з іншого місяця, наприклад з липня, якщо про це зазначено у заяві.

Якщо особа, якій відмовлено у призначенні субсидії за зверненням у травні через наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, звертається повторно у вересні з підтвердженням сплати заборгованості, субсидія призначається з жовтня (абзац четвертий підпункту 5 пункту 14 Положення).

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу призначається на календарний рік.

Стосовно періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії

Під час призначення субсидії з початку неопалювального сезону враховуються доходи за ІІІ – ІV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за березень.

Тобто, враховуючи, що при зверненні за призначенням субсидії у травні – вересні 2021 р. вона призначається з травня 2021 р., доходи враховуються за вказаний вище період.

Якщо субсидія призначається з іншого місяця, враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, а розмір пенсії - за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Оскільки відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) усіх видів державної соціальної допомоги (постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632), до сукупного доходу враховуються пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, суми пільг за відповідний будуть враховані при призначенні субсидії.

Стосовно нарахування пільг особам, яким буде призначена житлова субсидія з травня

Пільги особам, які отримували субсидію в опалювальному періоді 2020 – 2021 років, не нараховуються, поки не буде проведено автоматичне призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон.

Якщо за результатами розрахунку розмір субсидії становить 0 грн, особі необхідно нарахувати пільги починаючи з травня 2021 року.

У разі звернення особи з питання припинення надання субсидії та нарахування пільг (зокрема у випадку, коли розмір пільги більше ніж розмір субсидії) субсидія припиняється з місяця, наступного за місяцем звернення, і з цього ж місяця нараховуються пільги. При цьому для отримання субсидії в опалювальний сезон пільговику необхідно буде звернутися з відповідними заявою і декларацією.

Стосовно призначення субсидії на понаднормову площу житла

Субсидія на понаднормову площу житла призначається, якщо у житловому приміщенні зареєстровані (проживають) лише непрацездатні непрацюючі особи (незалежно від їх чисельності), у тому числі у разі отримання ними доходу від оренди землі. Про призначення житлової субсидії на понаднормову площу має бути зазначено у заяві.

У випадку призначення житлової субсидії домогосподарству без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих, якщо у складі домогосподарства залишаються лише непрацездатні непрацюючі особи, то в такому разі житлову субсидію їм може бути призначено на понаднормову площу житла.

Якщо в опалювальному сезоні 2020 – 2021 років субсидія була призначена на соціальну норму площі житла (без понаднормової), при автоматичному призначенні на наступний період вона також призначається на норму. Для призначення житлової субсидії на понаднормову площу особа має подати заяву, у якій необхідно про це зазначити.

Стосовно автоматичного призначення субсидії на наступний період

Постановою № 505 визначено перелік категорій одержувачів субсидії, які мають подати заяви і декларації для призначення субсидії на наступний період.

Призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернення громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

- надавалася у грошовій безготівковій формі;

- була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму, індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь